Privacy & Cookies

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Cookies & Privacy verklaring AVG

Algemeen Verordening Gegevensbescherming


Hieronder beschrijven we hoe we omgaan met jouw gegevens als je gebruik maakt van onze website, software en services.
We hechten zeer veel waarde aan de privacy van onze gebruikers. We respecteren en beschermen de privacy van onze gebruikers op onze website en onze applicaties. We gebruiken jouw gegevens alleen zodat jij onze dienst goed kunt gebruiken. We zullen nooit gegevens verkopen aan derden! Alle ingevoerde gegevens zijn eigendom van jou. Heb je vragen over onze privacy statement? Laat het ons weten via het contactformulier.

Wij en jij
In deze Privacy Statement schrijven we graag in de je-vorm om persoonlijk en dicht bij jou te blijven. We geloven in transparante, duidelijk en eerlijke communicatie. Als we schrijven over 'jij', 'je', 'jou' of 'jouw', dan bedoelen we jou als gebruiker van onze dienstverlening. Dit kan zijn onze online applicatie en/of het bezoek aan onze website.

Schrijven we over 'wij', 'we', 'ons' of 'onze', dan bedoelen we Autorijschool Bert en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: ......

Nederlands recht
De rechtsverhouding tussen jou en ons wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookies
Niet voor bij de koffie.

Je laat gegevens bij ons achter wanneer je gebruik maakt van de website. De cookies (kleine tekstbestanden) die de website automatisch achterlaat op jouw computer worden gebruikt om de website beter te laten functioneren op jouw computer.

Je kunt het gebruik van 'cookies' via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van Vimeo en Youtube indien deze voorkomen in de site.

Cookies door derden
Bij het bezoeken van onze website kunnen er tevens cookies geplaatst door de volgende derde partijen:

Google Analytics (t.b.v. relevante advertentiecampagnes, het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen en conversietracking)
Google Console (t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)
Tevens verzamelen wij op de volgende manier jouw gegevens via de website :

-Navigatie door de website
-Invullen van formulieren
-Aanmelden voor nieuwsbrief (indien aanwezig op de website)

Doel van het bewaren van jouw gegevens:

Wij bewaren en verwerken je gegevens met de volgende doelen:

Verzamelen en analyseren van statistieken om de website te optimaliseren;
Het leveren van de diensten
Het opbouwen van een contacthistorie
Hoe beveiligen we je gegevens?

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wij streven ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Jouw gegevens worden gebruikt voor administratieve en communicatie doeleinden tussen jouw en ons, waaronder ook het versturen van een nieuwsbrief.

Indien reclame ongewenst is dan kan je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met je opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden en kan eenvoudig via de link in de mailing.

Onder de 16 jaar
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens
Je hebt recht op inzage van jouw opgeslagen gegevens; rectificatie of wissen van gegevens. Je kan tegen de verwerking van je gegevens bezwaar maken. Dit wordt na aanleiding van de situatie beoordeeld. U heeft recht van overdracht van uw gegevens

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Algemene NAW- en contactgegevens die wij opslaan:
Wanneer je een offerte bij ons aanvraagt via de website of ander kanaal, telefonisch contact met ons opneemt en/of een overeenkomst met ons aangaat worden onderstaande gegevens van je opgeslagen:

• Bedrijfsnaam*
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• e-mailadres
• Telefoonnummer
• Domeinnaam*
• BTW nummer*
*Indien van toepassing

Waarom
Het verwerken van jouw gegevens is noodzakelijk om de overeenkomst met ons te sluiten en het versturen van facturen en offertes.

Deze gegevens gebruiken we om de overeenkomst tot stand te kunnen brengen, je onze diensten en producten te kunnen aanbieden en leveren en je te kunnen factureren. Om deze gegevens te kunnen verwerken gebruiken wij enkel diensten van betrouwbare partners (subverwerkers) die hebben laten zien dat je gegevens veilig worden opgeslagen in Nederland

Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Wanneer u niet meer gebruik maakt van onze dienstverlening worden de gegevens verwijdert.

Voldoen aan Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Wij hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij aan de nieuwe wetgeving voldoen. De website bevat:

-Een SSL-certificaat
-Een cookie- en privacymelding conform AVG


We hebben strikte protocollen als het gaat om loginnamen en wachtwoorden en hebben we inzichtelijk welke gegevens we exact verwerken, via welke verwerkers en kunnen we dit aantonen, aanpassen en op verzoek verwijderen. Ook vermelden we in elke overeenkomst die wij met onze klanten aangaan welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe deze kunnen worden opgevraagd en verwijderd. Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen via info@autorijschoolbert.nl

Klachten over uw persoonsgegevens verwerking kunt u melden bij Autoriteit persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Kan deze Privacy verklaring worden gewijzigd?
We kunnen ons Privacy verklaring wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina. Onderaan staat de datum van deze huidige versie. We raden je daarom aan om regelmatig ons privacy verklaring te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Websites van derden
Deze Privacy en Cookie verklaring is niet van toepassing op derde partijen websites die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Indien je nog vragen hebt over ons Privacy Statement, dan kun je contact met ons opnemen.

Versie 26-10-2022