2toDrive

Met een vaste rijinstructeur/coach
Begeleid rijden (2todrive)

Begeleid rijden (2todrive)

Wat is 2toDrive?
2toDrive is een mogelijkheid waarbij de 17-jarige rijbewijsbezitter onder begeleiding van een coach rijervaring opdoet. Jongeren en beginnende bestuurders zijn door minder rijervaring vaker betrokken bij ongelukken dan ervaren bestuurders. 2toDrive maakt het mogelijk dat de jonge, beginnend bestuurder onder relatief veilige omstandigheden extra rijervaring op kan doen voordat hij of zij zelfstandig gaat rijden.

Waarom 2toDrive?
Jongeren zijn vaak betrokken bij ernstige ongevallen, terwijl deze groep slechts een klein deel uitmaakt van alle weggebruikers. Door invoering van 2toDrive hoopt men het aantal verkeersdoden op jaarbasis met 16 te verminderen.

Bron: SWOV, Leidschendam

Belangrijk voor de kandidaat:
Het inschrijven voor 2toDrive en een begeleiderspas aanvragen kan de rijschool niet voor je doen, maar kun zelf doen door het aanmeldingsformulier in te vullen op de website van "2todrive". Natuurlijk kunnen wij je wél helpen met inschrijven. Hou er rekening mee dat de aanvraag van de pas tijd kost, want de gegevens van de kandidaat en coaches moeten worden nagetrokken. Nadat je een aanvraag hebt ingediend duurt het 10 werkdagen voordat je een begeleiderspas thuisgestuurd krijgt.

Wie kan je vragen als coach?
Op de begeleiderspas moet de naam van minstens één, en maximaal 5 coaches vermeld staan. De coach moet aan een aantal eisen voldoen. In het kort: de coach moet:

minimaal 27 jaar zijn
minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs
van "onbesproken" gedrag zijn, dus geen aantekeningen bij justitie /invordering rijbewijs / gedragscursussen enz.
Natuurlijk moet de coach zelf ook toestemming geven. De coach moet én de mogelijkheid, én de tijd hebben om jou serieus te begeleiden. Je zult vaak bij je ouders uitkomen, maar natuurlijk mogen ook anderen je gaan begeleiden. Als een coach maar aan de eisen voldoet en als hij/zij nadat jij je rijbewijs hebt, maar de tijd heeft om jou ervaring in het verkeer op te laten doen. Denk hier in ieder geval vooraf goed over na. Alle eisen waaraan een coach moet voldoen, zijn te vinden op www.2todrive.nl

Hoe is het geregeld?
Vanaf 16 jarige leeftijd kan de kandidaat zich inschrijven voor het theorie-examen bij het CBR. (www.cbr.nl) Het theoriecertificaat is voor deelnemers aan 2toDrive 1½ jaar geldig.
Vanaf 16½ jarige leeftijd kan de kandidaat zich aanmelden voor 2toDrive door de begeleiderspas aan te vragen op de site van "2todrive" De rijschool kan je hierbij helpen. Van iedere coach is een handtekening en een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig. Het RDW controleert de gegevens en als alles in orde is, wordt de begeleiderspas na ongeveer 10 werkdagen toegestuurd. De kosten voor de pas bedragen €35,00.
Om te voorkomen dat je moet wachten adviseren wij je tijdig aan te melden bij onze rijschool.
Vanaf 16 ½e jaar mag er gestart worden met de praktijkrijlessen, niet eerder. Eventueel kan er vanaf 16 ½ jaar ingeschreven worden voor een tussentijdse toets
Vanaf het 17e jaar mag er praktijkexamen worden gedaan, inschrijving voor het praktijkexamen kan al vóórdat de kandidaat 17 jaar is. Geslaagd? Het rijbewijs kan aangevraagd worden bij het gemeentehuis. Daar wordt gecontroleerd of de kandidaat een geldige begeleiderspas heeft, zo ja, dan wordt het (beginners)rijbewijs afgegeven.
Tot het 18e jaar mag er onder begeleiding gereden worden. De kandidaat moet zowel het rijbewijs als de begeleiderspas bij zich hebben.

Belangrijk voor de coach
Iedereen die aan de eisen voldoet kan coach zijn. De coach heeft niet de functie van rijinstructeur. Dat is een gepasseerd station. Degene, die begeleid wordt heeft al een rijbewijs.

De jongere moet wél nog de nodige ervaring opdoen in het verkeer. Hier wordt een beroep op de coach gedaan. Er moet een auto beschikbaar zijn en de coach moet ook de tijd hebben om de toezeggingen waar te kunnen maken. .Vaak is alleen de aanwezigheid van de coach in de auto al genoeg, maar op die momenten dat het nodig is, moet de coach helpen, begeleiden, wijzen op vooral mogelijke gevaren en de jongere leren te anticiperen. Kortom: de coach helpt de jongere het risicovolle eerste jaar door. Soms is dit geen gemakkelijke taak. Weet, wat er als coach van je verwacht wordt!

Van 2toDrive is heel goed een win-win situatie te maken. Het autorijden is de laatste 10 jaar heel erg veranderd. Als coach heb je natuurlijk al veel ervaring als automobilist opgedaan. Wél kunnen er in die jaren onhebbelijkheden in je rijstijl zijn geslopen, en heb je veranderingen in de regelgeving gemist. Probeer van elkaar te leren. In de auto moet geen één richtings-verkeer gaan ontstaan van coach naar beginnend bestuurder.

Voor de coach is het beter om deze gelegenheid aan te pakken om eens goed in de spiegel te kijken: zelfreflectie en een update zijn nooit weg.

De coachles
Bij onze rijschool is het voor de coach mogelijk een speciale hiervoor bedoelde rijles te volgen. Tijdens deze coachles wordt er gekeken naar de rijvaardigheid en krijgt de (toekomstige) coach nuttige tips en aandachtspunten mee. Een update, voor zowel de theorie als de praktijk van het autorijden is natuurlijk altijd een goede investering. Bovendien geeft de coachles een goede indruk van hoe de jongere heeft leren autorijden zodat u de jongere nadat hij/zij geslaagd is voor het rijbewijs een goede begeleiding kunt geven die goed aansluit bij de autorijopleiding! Na afloop van de coachles ontvangt u gratis het handige boekje "2todrive, daar komen wij samen wel uit".

De coachles van 90 minuten kost u slechts 60 euro!
Aanbieding: Wanneer de jongere bij ons lest of heeft gelest dan krijgt u 20 euro korting op de coachles!
Ook is het mogelijk dat u (gratis) een keer mee rijdt tijdens 1 of meerdere rijlessen van de jongere.

Wilt u meer informatie, of heeft u nog vragen? Dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen!

2toDrive: Daar komen we samen wel uit!

* De informatie op deze pagina is mede tot stand gekomen door informatie uit de folder "2todrive daar komen we samen wel uit" uitgegeven door Taal van de weg verkeersleermiddelen en van de site www.2todrive.nl.